Pravidla

Udílení životů

Základ: 0 životů
Kostým: + 1 život
Prošívanice, vycpávanice, krzno: + 1 životů
Kroužkovka: + 1 život (podmíněno ochranou hlavy)
Plechy, lamelovka, nýtované kroužky: + 1 život (podmíněno PLECHOVOU přilbou)*
Kožená zbroj: Může i nemusí být uznána za +1 život. Vzhledem k jejich různorodosti není možné striktně určitě předem. V případě uznání musí být doplněna ochranou hlavy. Stejně budou posuzovány i případné svrchní prošívanice.
* U plechové zbroje je požadována přímo plechová přilba.

Boj

Zbroje nebezpečné majiteli nebo ostatním si na dobu trvání bitvy půjčíme. Všechny zbraně dávají za 1.
Pro boj platí Sjednocená bojová pravidla ASF, s následujícími výjmkami:
Mrtvoly se odebírají reinkarnovat, reinkarnace probíhá vždy podle pravidel questu. Předepsaným označení mrtvoly je vlastní zbraň za hlavou, chycená z obou stran (bude předvedeno). Dá-li si některá z živých postav zbraň do této nebo podobné polohy, stává se mrtvolou.
Mrtvoly lučištníků se označují "záclonkami" - čtverec ze záclony / bílé látky, který si dá na hráč hlavu ve chvíli, kdy jeho postava zemře. Ozáclonkovaní lučištníci mohou sbírat šípy na herním poli, pokud budou dbát na vlastní bezpečnost.

Zbraně a štíty

Zbraně taktéž podléhají pravidlům ASF (výše), ale povolenými typy zbraní jsou tyto a žádné jiné:
Takže ne, nechceme kombinace (NOVĚ), řemdihy, halapartny, cepy, sudlice, …, ani pavézy. Všechny zbraně na blízko kromě kopí jsou POUZE sečné. Pušky (alá Loktar) také nechte raději doma.

Léčení

Každá strana má svého felčara. Ten může pomocí obvazu (obvaz je pruh látky, obvazy poskytnou organizátoři) léčit. Při léčení felčar přiváže léčenému obvaz na viditelné místo (např. kolem hlavy) a vyléčí mu tak všechna zranění. Každý hráč na sobě může mít jen jeden obvaz, tj. může být vyléčen jen jednou za reinkarnaci. Po smrti mrtvola obvaz odevzdá felčarovi.
Na začátku každého úkolu jsou všichni hráči automaticky vyléčení a oživení. Oživování během úkolu bude vždy upřesněno.

Organizátoři si vyhrazují právo pravidla měnit.