Strany

Aliance Midkemie

Království, velitel Lyam II., z Boží vůle král

Přinášejí do nového světa světlo civilizace a spravedlnosti. To mimo ochrany původních národů a těžby přírodního bohatství také zahrnuje potrestání podlých Brumovců, kteří na nový svět nemají vůbec žádné právo.
(Evropané, oblékají se převážně do modré barvy, inspirace 14. a 15. stoletím či fantasy – důležitá je modrá barva; mají znak královské koruny.)

Seveřané, velitel Sven Svensson, son of Sven Svensson, son of Sven Svensson

Pocházejí původně ze Zlaté země, ale zalíbilo se jim i v Království. Vydat se s královskými na nově objevená území a šířit tam spravedlnost je výtečná možnost, jak rozvinout válečnický um a získat nějaká další území.
(Evropané, inspirace raným středověkem, vikingy a Rohanem z Tolkiena. Látky v přírodních barvách. Kilty radši nechte doma.)

a spolu s nimi

Východňané, velitel Emir ibn Rushd

Původní obyvatelé nového světa usoudili, že Brumovci jsou o něco více nebezpeční přivandrovalci, přidali se tedy k těm druhým.
(Inspirace Araby nebo Haradem z Tolkiena.)

Elfové, velitel Listolas

Tradiční věrní spojenci Lyamova rodu se vydávají na výpravu opět s královskými.
(Špičaté uši, upravení, především zelené barvy, florální motivy. Jako u Tolkiena. Hejkalí kostýmy prosím ne, plete se to se skřety.)

a spolu s nimi

Trpaslíci, velitel Čedič Kamenná noha

Do nového světa jich nepřišlo pod královskou vlajkou bojovat mnoho, obvykle tedy operují spolu s elfy.
(Inspirace trpaslíky z Pána prstenů – širocí, tlustí,... hlavně veliké vousy)

Konfederace hněvu

Brumovci, velitel Oktavius Brumus II.

Ve Zlaté zemi za pomoci ukořistěné laboratoře časem otevřeli cestu do nového světa. Konečně možnost nastolit to správné zřízení! Hned jak odtamtud vypudí královské vetřelce.... Jejich vlajkovou barvou je červená.
(Evropané, inspirace 14. a 15. stoletím či fantasy; landsknechti okrajově; důležitá je červená barva.)

Baverbové, velitel Toggo IX.

Pochází původně ze Zlaté země. Možnost expandovat na jiná území a u toho škodit královským se neodmítá.
(Fantasy směs; skřeti, zelení goblini, skuruti, gungani, Jabba Hutt... Důležité je vypadat nelidsky a nejlépe mít jinou barvu kůže než ostatní strany.)

Peklomoři, velitel Jath'red

Odvěcí nepřátelé království se konečně mohou pořádně emancipovat a získat kus území.
(Temní elfové; oděv černé barvy a velmi bílá pleť nebo noční elfové z Warcraftu.)