Příběh

1. část

Na světě zvaném Midkemie vzniklo vedle rozlehlé jižní říše zvané Velká Kesh silné Ostrovní království. Moc a sláva tohoto království postupně stoupala, až se rozrostla i na pevninu od Královského moře po moře Nekonečné.
Za dvanáctého roku vlády pološíleného krále Rodrika IV. v nejzápadnější části Království, provincii Crydee, objevili dva chlapci, Pug a Tomas, vrak jakési cizí lodi a na ní umírající muže. Vévodův kněz pomocí magie zjistil, že loď pochází z jiného světa zvaného Kelewan, ovládaného mocnou říší válečníků, kteří sami sebe nazývají Tsurany. Na Midkemii pronikli jakousi magickou branou, pravděpodobně trhlinou ve vesmíru, a nejspíš si připravovali cestu pro vpád.
Silně znepokojen touto hrozbou se vévoda Borric vydává s družinou (včetně Puga a Tomase) varovat do sídelního města Rillanonu krále Rodrika. V hlubokých hvozdech zvaných Zelené srdce byla vévodova družina napadena temnými elfy, známými také jako Bratrstvo temné stezky. Po dlouhých a krvavých bojích všechny z přeživší skupiny zachrání vůdce trpaslíků Dolgan se svými lidmi trpaslíky. Dolgan vede družinu dál bývalými doly, kde jsou napadeni mocným nemrtvým přízrakem, který oddělil Tomase od ostatních. Dolgan odvádí ostatní do bezpečí a vydává se Tomase hledat.
Když Dolgan Tomase našel, zjistil, že mu útočiště poskytl jeden z posledních pradávných zlatých draků, slepý Rhuargh. Ten začně chlapci i trpaslíkovi vyprávět o svém životě, plného neuvěřitelných skutků. Těsně před svou smrtí odkáže Tomasovi bílo - zlatou zbroj, která je magická (jak se zjistí později), a Dolganovi dávno ztracené kladivo trpasličích králů.
Mezitím Borric doráží do Rillanonu, kde král neuvěří, že je jeho země v nebezpečí, a dokonce obviní vévodu ze spiknutí. Bohužel ve stejnou dobu Tsuranská vojska vpadají do Království a invaze začíná...
Mezitím se Tomas s Dolganem a jeho lidmi dostávají k elfům, u kterých nalézají útočiště. U Tomase se začíná projevovat velká moc, která je přičítána zbroji. Ovšem jeho přátelé jsou změnou poněkud znepokojeni...
 
Mezitím na Kelewanu je Velká hra v plném proudu. Vojevůdce má poněkud oslabené postavení, a proto si ho chce obnovit dobytím Midkemie. Šeptá se i o Vojevůdcových ambicích získat titul Nebeské záře, titul náležící jen císaři. Bývá zvykem, že císař vládne pouze oficiálně, skutečnou moc třímá Vojevůdce. Ovšem Ičindar, Nebeská zář, se chystá zavést reformy, a ne nečinně přihlížet dění v říši z pohodlí svého paláce...
Současná situace definitivně rozdělila klany Tsuranů na dva velké tábory: s císařem a s Vojevůdcem. Ale všichni mají zájem na dobytí Midkemie, protože mágové objevili obrovské zásoby kovů, kterých je na Kelewanu veliký nedostatek.
 
Při vpádu Tsuranů na Midkemii se všude rozpoutal chaos. Nebylo člověka, elfa, ni trpaslíka jistého si svým dalším osudem. Válka byla velmi ovlivněna čarodějem Macrosem, který ze svých vlastních důvodů pomáhal tu jedné, tu druhé straně. I přes jeho záchranu tsuranského císaře před jistou smrtí společně s kouzelníkem Pugem zavřel portál-Trhlinu, skrze kterou proudili Tsurani na tento svět ze své domoviny. I když se někteří, včetně císaře, stihli ještě vrátit, většina tsuranské armády však zůstala uvězněna a nejvyšší přítomný velitel vojsk, Kasumi, byl přinucen kapitulovat.
Tsurané uzavřeli s Královstvím mír a dostali město La Mut na hranicích. Vše vypadalo, že po letech války opět zavládne mír...