Příběh

3. část

Situace je opět napjatá. Království sice rozbilo hrozivá spojenectví Peklomorů a goblinů, ale pouze s nasazením všech sil. Oslabení Království využila Velká Kesh. Vždycky byly spory o Dolinu snů, ale víceméně pouze diplomatické, pohraniční šarvátky nejsou válka. Ale teď kněží Království i Velké Keshe prohlašují, že tam musí stát svatostánek JEJICH boha, zatímco králové tvrdí, že území patří právě jim a nikomu jinému. Mezi obyvateli se proslýchá, že se tam našlo něco, proč kněží i králové chtějí Dolinu. Ale jestli ji chtějí kvůli té zkazce, stavbě chrámu, či územnímu rozmachu, vědí jen oni sami. Jisté je, že zase poteče krev. Nejen královská.
 
Když Velká Kesh zaútočila na Království, nikdo nepředpokládal takový vývoj války. Keshané zpočátku války pohlíželi na své severní sousedy poněkud s despektem. O to krutější bylo převapení.
Lyam se ujal jako král velení vojsk celého Království a vedl si dobře. Podle teorie „nejlepší obranou je útok” podnikal výpady hluboko do týla nepřítele, zatímco jeho bratr Arutha, princ Krondorský, zajišťoval podporu venkova, který dodával armádám zásoby.
Netrvalo dlouho a vojska Království stanula před branami keshanské bašty. Lyam s Aruthou ale podcenili obranný systém a i přes zoufalý útok první obléhání zkončilo naprostým fiaskem.
Ponějaké době se povedlo nalézt potřebné materiály k vyřazení obrany Keshanů a bašta padla.
To následovalo potom, opravdu nikdo nečekal. Pug se zbláznil. Jak Keshané, tak Králosvtví ho chtěli získat na svou stranu a i když býval Aruthovým přítelem, nebyl rozhodnut, zda se vůbec chce do tohoto konfliktu zapojovat. Lyam nechal Puga hlídat a eskortoval ho do Krondoru. Keshanská delegace vyslaná za Pugem s mnoha dary spatřila už jen záda eskorty.
Pug podlehl strastem cesty a překvapivě i neuctivému, ba nepříjemnému a ponižujícímu chování, kterému byl vystaven ze strany odzorců a úplně se zbláznil.
Během dobývání Keshanské bašty na Puga nikdo nedával pozor. A to byla ta chyba.
Nikdo neví, proč chtěl Pug otevřít trhlinu. Možná myslel, že skrze ní uteče do jiného světa, možná chtěl povolat Tsurany z Kelewanu. Jenže Pugovi se kouzlo nepovedlo a těsně po bitvě do sebe vtáhla nepovedená trhlina a vyhodila je neznámo kde...