Příběh

Trhlina, která byla pomocí dávné magie otevřena mezi Midkemií a Zlatou zemí, jak se začalo nově objevenému světu říkat, byla tak nevídaně stabilní, že se nad tím podivovali všichni královští učenci. Ztracené královské armády v čele s princem Aruthou se šťastně vrátily domů, kde byly přivítány bouřlivým jásotem. Nevrátily se však natrvalo. Prince Aruthu pobyt v cizím světě změnil k nepoznání. Přivykl tvrdému vojenskému životu i nebývalé autoritě, které se těšil mezi všemi vojáky, a rozhodně se nechtěl znovu podřizovat vládě svého bratra, krále Lyama. Moc a sláva, kterých dosáhl svým vítězstvím, mu stouply do hlavy. Z čestného a mírného muže se stal nesmlouvavý vládce. Usoudil, že stabilní průchod mezi Midkemií a Zlatou zemí otevírá Království netušené možnosti růstu, který celé zemi přinese blahobyt a jemu ještě větší slávu a úctu poddaných. Přiměl svého bratra, který jeho proměnu nesl nelibě, aby ho jmenoval guvernérem a prohlásil dobytá území ve Zlaté zemi za majetek Království. Vrací se do Zlaté země s čerstvými posilami, postupuje dále do neprobádaných krajů a začíná budovat novou říši.
Původní obyvatelé Zlaté země i Temní elfové, kterým Království odpírá přístup k Trhlině a brání v návratu domů, sledují počínání Království s velkým znepokojením. Temní elfové, stále odříznutí od své domoviny, si po krušných začátcích pomalu přivykají obtížnému životu bez magie, jejich nenávist ke královským však roste každým dnem a dává jim sílu pokračovat v boji. V čele s novým houževnatým velitelem jménem Qwertz se snaží získat cokoli, co by jim mohlo pomoci proti Království.
Baverbové se po zdrcující porážce, kterou utrpěli od Seveřanů, rozdělili na menší klany a rozprchli se po světě. Dokonce i sveřepí a bojovní Seveřané však musí před náporem císařských posil ustupovat dále na sever, do zlověstných hor opředených legendami, které se vyprávějí jen šeptem. Jsou však odhodláni zemi svých otců ubránit a zatlačit vetřelce zpátky, odkud přišli... Ač mezi nimi a Tenými elfy stále panuje jistá nevraživost, společný nepřítel přiměl tyto dva národy uzavřít křehké spojenectví.
Válka zdaleka nekončí. Mluví se o tvrdém ambiciózním veliteli Cecilu Brumovi, který přichází na pomoc Aruthovi a je odhodlán dobývat Zlatou zemi mečem a ohněm. Mluví se o skrytých zásobách neznámého kovu dražšího než zlato a tvrdšího než ocel. Mluví se o hrozbách, skrývajících se pod temnými horami na severu. A mezi sklíčenými obyvateli Zlaté země se šeptá pověst o dávných mocnostech, které prý vystoupí, až bude světu nejhůře, a vyženou jeho nepřátele....
 
Armády Království připravené kolonizovat Zlatou zemi po průchodu Trhlinou narazily na tvrdý odpor. V průběhu bitvy sice dosáhly několika vítězství, ale na poražení nově vytvořené aliance Seveřanů a Peklomorů to nestačilo. Generál Cecil Brumus podlehl vábení cenného kovu Vyiria, ale ložiska a doly byly dobře bráněny. Arutha sice dokončil svůj impozantní guvernérský palác, ten byl ale vzápětí zničen. Seveřanům se totiž podařilo probudit armádu Kynalbu, s jejíž pomocí zahnaly vojáky Království zpět na Midkemii. Jen díky vítězství v poslední bitvě ve Zlaté zemi se podařilo zabránit invazi Seveřanů do zemí za Trhlinou. Peklomoři, hnaní touhou po odplatě, mezitím dokončili prastarý rituál, jehož cílem bylo vyvolat mocného Valheru z rozměrů mezi světy...