Příběh

Králi Lyamovi se už už zdálo, že se štěstí obrátilo na jeho stranu. Ač byly jeho armády ve Zlaté zemi zpočátku tlačeny nepřáteli, nakonec se mu za pomoci bratra Aruthy podařilo se před Seveřany a Baverby ubránit a dovést královské bojovníky zpět domů, na Midkemii.
Doba klidu a míru však skončila ještě dřív, než mohla vůbec začít. Jak už se tak stává, když panovník načas opustí svou zemi, vojenskému veliteli Cecilu Brumovi, pověřenému spravováním Království v době královy nepřítomnosti, se správcovství až příliš zalíbilo. Ač jej neochotně předal zpět do královských rukou, šušká se, že má na vládnutí zcela jiný názor a nenechá se jen tak odsunout na druhou kolej...
Navíc Baverbům, Seveřanům a Peklomorům nic kromě zdatnosti královských vojáků nebrání projít obnovenou trhlinou do Království. A baverbský vládce Htea'gme je přesvědčen, že teď přišel čas, kdy jeho lid setřese Seveřany i cizí nepřátele a získá nové území. Zkrátka, po společně prohrané bitvě opět ožilo mezi Seveřany a Baverby odvěké nepřátelství. Htea'gme chce v dobývání pokračovat bez Seveřanů. To raději využije obnovené nenávisti Peklomorů k Lesním elfům, tradičním obyvatelům království.
Zdá se, že staré pořádky se hroutí a dějí se věci dosud nevídané. Následnice peklomorského trůnu utekla s Lesním elfem, což v očích Peklomorů vyžaduje drtivou odvetu. Cecil Brumus se prý neštítí ničeho a je ke svým mocenským plánům ochoten využít nejen velké oči baverbského náčelníka, ale dokonce i Peklomory. Bude zrazený Lyam, na jehož straně zůstávají kromě bratra už snad jen Elfové, nucen spojit se se Sveřany?
Povstalecké armády nemilosrdně udeřily na všech frontách. Posádky Království utrpěly několik zásadních porážek a byly vytlačeny ze Zlaté země. Cecil Brumus získává veliké državy, Peklomoři znesvěcují lesy svých bratranců a Baverbové se dostávají hluboko za hranice Království…